Ο όρος είναι γενικός και περιλαμβάνει αρκετές επεμβάσεις που μπορούν να γίνουν είτε μόνες τους, ή σε συνδυασμό περισσοτέρων της μίας. Πολύ συχνά χρησιμοποιείται ο όρος στις επεμβάσεις επανόρθωσης μετά βαριατρική χειρουργική, όπου η ανάγκη είναι μεγάλη, για τέτοιες αλλαγές, γιατί λόγω της μαζικής απώλειας σωματικού βάρους επέρχεται μεγάλη χαλάρωση. Οι κυριώτερες επανορθωτικές  επεμβάσεις που μπορούν να  γίνουν ξεχωριστά ή να συνδυαστούν είναι οι παρακάτω :
Κοιλιοπλαστική, συνδυασμός κοιλιοπλαστικής με ανόρθωση γλουτών (Belt Lipectomy ή Lower Body Lift), Medial Thigh Lift, Buttock Lift, βραχιονοπλαστική, ανόρθωση μαστών.
 

ΕΧΕΤΕ ΑΠΟΡΙΕΣ;
ΣΤΕΙΛΤΕ ΜΑΣ ΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΣΑΣ