Ένα από τα συνηθισμένα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες είναι η πτώση των μαστών, το «πεσμένος στήθος» όπως κοινά αναφέρεται, που μπορεί να έχει επέλθει λόγω ηλικίας, μετά από εγκυμοσύνη ή ακόμα και μετά από μεγάλη απώλεια βάρους.

Κατά την επέμβαση αναδιαμορφώνεται τελείως ο μαστός εσωτερικά, ενώ ανορθώνεται και βελτιώνεται το σχήμα του. Χρησιμοποιούνται διάφορες τεχνικές και για αυτό το λόγο οι τομές έχουν άμεση σχέση τόσο με την τεχνική που ακολουθείται, όσο και με το βαθμό δυσκολίας του προβλήματος. Συνήθως οι τομές που χρησιμοποιούνται είναι: η περιθηλαία, η κάθετη στη μέση γραμμή, η υπομάστιος και ο συνδυασμός αυτών.

Μία νέα σχετικά τεχνική που περιγράφεται και δίνει άριστο αποτέλεσμα η μεν θηλή μεταφέρεται στη νέα θέση με κρημνό εκ των κάτω και έσω και η τελική εξωτερική τομή είναι σε σχήμα " L". Εχει δηλαδή το κάθετο σκέλος και μισό οριζόντιο προς τα έξω. Ετσι, αποφεύγεται η έσω οριζόντια τομή που φαίνεται στο μπούστο.       

Αξίζει να τονισθεί ότι σε α΄ βαθμού πτώση μαστού δηλαδή μικρή πτώση με μικρό όγκο μαστών η επέμβαση εκλογής είναι η αυξητική στήθους γιατί πετυχαίνουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα με τριπλό όφελος :      1) Ανόρθωση, 2) Αύξηση δηλ. μέγιστη προβολή, 3) Μικρές μη-ορατές τομές..

ΕΧΕΤΕ ΑΠΟΡΙΕΣ;
ΣΤΕΙΛΤΕ ΜΑΣ ΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΣΑΣ